இதுதான் தமிழ்நாட்டின் சிறந்த மாநகராட்சியா…

Spread the love

🔸தமிழ்நாட்டின் சிறந்த மாநகராட்சியாக திருச்சி மாநகராட்சி தேர்வு

🔸சாலை, குடிநீர், பாதாள சாக்கடை மற்றும் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு வளர்ச்சி திட்ட பணிகளை மேற்கொண்டதால் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது


Spread the love

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours